Vot pentru ce?

Publicat de Christian Em. de HILLERIN pe

***Vot pentru ce?***

Facebook:Mariana R. Sima

SCRISOARE DESCHISĂ adresată Biroului Electoral Central
P.S : Acestă scrisoare pleacă astăzi în fizic către sediul B.E.C.
Cei care doresc să-mi urmeze exemplul sunt liberi şi chiar invitaţi să o facă ! (punând adresele şi datele de stare civilă ale dumneavoastră )
Scrisoarea o expediez la B.E.C. cu confirmare de premire.
DISTRIBUIŢI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

***
Către:
Biroul Electoral Central,
Str. Eugeniu Carada 1, sector 3, Bucureşti.
Cod. 030167

Subsemnata, xx, domiciliată în xx, str. _ _ _ nr. _, et._, ap._, (cu rezidenţă momentană : xx, Str. _ _ nr. _, bl. _, sc. _, et._, ap. _ ), posesoare a C.I. cu seria _ _ nr. _ _ _ _ _ _ , eliberată de SPCLEP xx, la data de _ _ ._ _ ._ _ _ _ , cu CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Ţinând cont de faptul că, NU admit ca fiind legitimă, şi cu atât mai puţin validă, pretinsa constituţie a republicii România, şi implicit că această republică ar avea un contract social cu mine, în lipsa unui pact fundamental dintre putere şi persoana mea (ca parte a poporului român), REFUZ CATEGORIC să fiu făcută părtaşă la acest nou abuz, pe care dumneavoastră îl numiţi „alegeri preşedinţiale”!
O încălcare flagrantă nu numai a normelor Statului de Drept, dar chiar a normelor comune oricărui stat, indiferent de natura sa, autoritară sau liberală, o constituie omisiunea promulgării Constituţiei României 1991 de către şeful Statului.
O lege este adoptată de către puterea legiuitoare, o constituţie este adoptată de către o Adunare Constituantă, dar punerea lor în vigoare cade în competenţa puterii executive, reprezentată la cel mai înalt nivel de şeful statului, monarh sau preşedinte, care are prerogativa să promulge actele puterii legislative, să dispună ca toate autorităţile Statului şi toţi cetăţenii să le respecte şi, în acest scop, să ordone publicarea ei în Monitorul Oficial.
Fără promulgare şi publicare în Monitorul Oficial, un asemenea act rămâne un simplu text juridic, fără nici o putere legală.
În mod paradoxal, în România se aplică în fapt o aşa-zisă constituţie care nu a intrat niciodată în vigoare, Constituţia României 1991, devenită între timp Constituţia României 2003, dar se ignoră o Constituţiune care este legitimă şi în vigoare, conform tuturor regulilor constituţionale, Constituţiunea din 29 martie 1923.
Ignorarea deliberată a analizei loviturii de stat comuniste de la 30 decembrie 1947, confuzia deliberată, frecventă între legea constituţională şi cea ordinară, intervenţia continuă în procedura de adoptare a constituţiei în timpul dezbaterilor acesteia şi omisiunea unor operaţiuni, PROMULGAREA şi PUBLICAREA legii, prevăzute sub SANCŢIUNEA INEXISTENŢEI, caracterizează întreaga activitate a puterii de stat postrevoluţionare drept abuzivă şi continuatoare a puterii comuniste, raţiune pentru care României nu i se poate atribui de la data adoptării pretinsei constituţii şi până în prezent, calificativul de Stat de Drept.
În concluzie, Constituţia României 1991, chiar şi în forma aşa-zis revizuită Constituţia României 2003, este inexistentă din punct de vedere legal şi, prin urmare, ea nu are putere de lege, invocarea ei fiind gratuită, şi în consecinţă, Constituţiunea din 29 martie 1923 continuă să fie actul fundamental legitim al României.
Republica în numele căreia organizaţi aceste alegeri, este, nu doar o fraudă de proporţii mondiale, ci în fapt FORMA DE OCUPAŢIE a ROMÂNIEI.
Constituţiunea din 29 Martie 1923, amendată conform Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României, în vigoare şi astăzi, NU vă conferă temeiul legal pentru organizarea acestor alegeri.
Au trecut 72 de ani (30 decembrie 1947), de când aţi impus republica în România şi 30 de ani (decembrie 1989) de când mă siluiţi cu continuarea acestei republici ilegitime şi ilegale, care nu numai că-mi ignoră drepturile (drepturile omului) ci mă şi desconsideră ca cetăţean al ţării mele, România.
Nu numai că NU voi legitima forma de ocupaţie republicană, intrând în secţia de votare la care am fost arondată fără nici un temei juridic, dar mai mult, am pretenţia să-mi daţi satisfacţie, înregistrând această formă de protest ca atare, comunicându-mi numărul sub care a fost înregistrată, precum şi o copie a listei în care figurez (aflată în secţia de votare la care m-aţi arondat), purtând semnăturile tuturor membrilor comisiei, data şi ştampila unităţii emitente. Comunicarea am pretenţia să mi se facă în scris la adresa: _ _ _ _ _ _ _
Am convingerea că ADEVĂRUL va birui căci cu noi este DUMNEZEU spre mântuirea şi salvarea ŢĂRII mele !
ROMÂNIA MEA ESTE REGAT !

Categorii: Jurnal

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *