Formular date personale

FORMULAR  DATE  PERSONALE
FILIALA   xx

Date declarate de membru Date adăugate de administrator
ID: 00x/00x va fi dat de filială nr filială-nr personal
Nume familie)  (cu majuscule) și în TITLU
Prenume  (cu litere mici) și în TITLU
Data înscrierii
Data naștere
Localitate naștere
Sex   F/M
Județul-locuință  Județul sau Diaspora
Localitate/Sectorul
CNP
Adresa  str., nr., bl., et., ap.
Telefon
Email  xx@yahoo.com ?
Copie BI  da-nu
Fotografie  da-nu
Nume Facebook
Vârsta <35 Tineret
Calitatea va fi dat de filială F,O,C,D,P,T,A,V
fondator,onorific,conducere,consiliu,
membru,partid,tineret,angajat,voluntar,
Funcția membru statutar
va fi dat de filială
P,V,S,C,B,Z
președinte,vice,secretar,consilier,
contabil,cenzor, etc
Cotizația/Anul     2017-2018
Cotizația/Suma    50  lei anual confirmat  cu „da”  de filială
 Observații  va fi dat de filială  confidențial va fi dat de filială

După completarea formularul tastați Actualizează.