LEX_ACADEMICA

NIHIL SINE LEX

Acestă pagină ca o tăietură de sabie a Zeiței Justiției cu ochii larg deschiși, despică trecutul de viitor.
La ora actuară legislația României cuprinde acte normative, din care o mare parte conțin  dispozții interpretabile neclare, sau care sunt partizane, în loc să servească interesul  național.

Înțelegem să propunem o soluție care în toate domeniile de activitate, să înlăture aceste deficențe prin formularea unui nou concept și noi formulări.

Întrucât „unde-i lege nu-i tocmeală”, o lege trebuie să fie bine gândită, îndelung cercetată, profund coroborată, clar formulată și în primul rând scrisă doar de specialiști în materie.

Partidul Monarhist inițiază PROIECTUL NAȚIONAL LEGISLATIV „LEX_ACADEMICA”

 Juriști din toată țara sunt invitați să elaboreze legi noi pentru România.

Cei mai pricepuți specialiști teoreticeni se confrunta cu cei mai calificați practicieni ai mecanismului legislativ.

Proiectul este cea mai grandioasă lucrare, cel mai fabulos mecanism, cel mai profesional instrument de elaborare legislativă.
La finalul acestei inițiative, România va avea la dispoziție o legislație fără lacune, fără interpretări, fără ingerințe politice.

Participanții:

Proiectul este apolitic!

Acesta funcționează on-line prin intermediul unui program informatic special elaborat.

Toți participanții sunt nominalizați public în tabelul coautorilor.

Forumul suprem de inițiere este COMISIA DE CENZORI compusă din 5 distinși academicieni.
Aceștia îi recomandă pe cei mai consacrați juriști să formeze cele 12 GRUPURI DE LUCRU.

Fiecare grup de lucru se ocupă de câte un COD LEGISLATIV.

Un grup de lucru cuprinde 24 de teoreticeni în științe juridice și 12 practicieni în domeniu (judecători și procurori).

Organigrama inițială cuprinde 437 de coautori și se va extinde conform evoluției proiectului.

Accesul în program și consultarea bazei de date se face prin parolă individuală, atribuită coautorului.

Modul de lucru:

Noua legislație se dorește a fi restructurată, însă se va inspira și din codurile existente.

Textul fiecărui articol existent este reprodus și se continuă cu propunerile noului text renumerotat.
Articolele existente pot fi anulate,  înlocuite sau completate cu articole noi.
Fiecare text nou propus este arhivat în proiect rubrica comentarii.

Fiecare text propus este dezbătut în cadrul grupului iar apoi este supus studiului practicienilor. Forma finală se aprobă prin vot deschis.
Fiecare grup este răspunzător de coroborarea codului în lucru cu codurile conexe și lansează studiul de compatibilitate.

Durata proiectului este estimată la 5 ani.