DECIZIA CIVILĂ

Tribunalul București prin sentința civilă nr. 48/P din 21 iulie 2017,
definitivă și irevocabilă de azi 5 septembrie,
a decis să acorde personalitate juridică Partidului Monarhist
și a dispus înscrierea în Registrul partidelor politice.

Decizia1 Decizia2